Generalforsamling den 22. juni 2021 kl 20.00

MØDEINDKALDELSE

 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Tjærbyvang

Den 22. juni 2021 kl. 20.00 i Randers Badmintonhal

 

Tilmelding på hjemmesiden senest den 16. juni 2021

 

TilmeldingKlik her for tilmelding

Dagsorden:


1. Velkomst og valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab

4. Rettig indkomne forslag fra medlemmer

5. Vedtagelse af budget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

   Bestyrelse:

  • Mads Lundorf, på valg (modtager genvalg)
  • Lone G. Klitte, på valg (modtager ikke genvalg)

Suppleant:

  • 1. suppleant: skal besættes (Erik Lundorf er nu i bestyrelsen)
  • 2. suppleant: Christian Knudsen, på valg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

  • Revisor:     Maiken Christensen, på valg (modtager genvalg)
  • Suppleant: Lars Bang, på valg

8. Eventuelt

VIGTIGT

Regnskab for 2020 og budget for 2021 forefindes på grundejerforeningens hjemmeside www.tjaerbyvang.dk.

I bedes selv medbringe regnskab og budget til generalforsamlingen.

Som det ses i punkt 6 og 7 skal der vælges nye ind i bestyrelsen + suppleant samt revisor + revisorsuppleant. Vi opfordre til at man melder sig ved at sende en mail til bestyrelsen, hvis man gerne vil være med i bestyrelsen, som revisor eller suppleant.

Grundejerforeningen er vært ved franskbrød og kage samt øl, vand og kaffe.

Udskriv E-mail