Parkering i området

Kære Grundejere

Vi har i bestyrelsen fået flere henvendelser om uhensigtmæssige parkeringer i området på vendepladser og overfor indkørsler og derfor denne påmindelse:

Der må ikke parkeres på vendepladserne, hele området er et lukket område, og det skal være muligt for fragtbiler, taxa og ikke mindst redningskøretøjer at vende uden problemer.

Gæster til områdets beboere, håndværkere og lignende skal parkere helt inde på de dertil indrettede græsrabatter. Undgå parkering i rabatten overfor en indkørsel.

Vi henstiller til at alle viser hensyn og anviser passende parkering til de besøgende i området.

Fortsat god sommer

med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv E-mail