El - Løbehjul og færdsel i vores område

Kære grundejere i Tjærbyvang

Vi har i bestyrelsen erfaret at tidens mode med at køre på el-løbehjul nu også har bredt sig til vores område. Ligesom i resten af samfundet har det hos os skabt debat, bekymring og desværre også en række farlige situationer.

Vores område er et lukket vejsystem og langt de fleste respekterer at hastighedsbegrænsningen er på 30 km/t. Det betyder at vi for det meste kan lade vore børn færdes frit på veje og stier uden de store bekymringer. Det et oftest ikke et problem, at der leges på vejene.

På trods af at det er et lukket vejsystem er hele området underlagt færdselsloven. Det betyder at de som færdes på diverse køretøjer på vore veje og stier skal opfylde de gældende regler for de enkelte køretøjer. Bil kræver kørekort til bil, Knallert kræver kørekort til Knallert og man skal være fyldt 15 for at køre på et el-løbehjul.

Der er i flere tilfælde set børn under 15 køre rundt på el-løbehjul på områdets veje og de kører meget stærkt. De kører ofte i den forkerte side af vejen og tager ikke hensyn til biler der bakker ud fra en indkørsel. De kommer ofte farende ud fra indkørsler, sideveje og stier hvor disse krydser vejene uden at orientere sig til siderne.

Det ligger bestyrelsen meget på sinde at områdets børn og unge ikke kommer galt af sted. Det er ligeledes vigtigt at vi alle sammen, med den nødvendige forsigtighed og agtpågivenhed selvfølgelig, kan køre bil i området uden at frygte for at køre en af områdets unge ned.

Vi beder derfor alle om at tage hensyn, og få talt med de unge mennesker, om hvordan de færdes i området, og vi må på det kraftigste opfordre til at gældende færdselsregler overholdes. Det vil sige at børn under 15 år ikke kører på vore veje og stier på el-løbehjul o.l.

Husk på det er Jeres barn der er den bløde trafikant.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udskriv E-mail