Hvad sker der på engen, hvorfor ligger der store jorddynger?

Forstærkning og forhøjelse af diget.

Jeg har den 03.03.2017 kontaktet Natur- og Miljøchefen Nels Markussen vedrørende de store mængder jord, der er placeret på marken neden for vores boligområde.

Nels M. kunne fortælle, at der i forbindelse med byggemodningen nord for Tjærby, skulle laves et meget stort regnvandsbassin, som krævede et stort behov for afgravning af råjord.

Samtidig har der ved de seneste års høje vandstand i fjorden været tvivl om, om diget kan holde til det store vandpres, og forrige år var diget lige ved at bryde sammen flere steder. Derfor har der været forhandlinger om at forhøje- og forstærke diget, så det opfylder fremtidige højdevandstilstande. Til det skal der anvendes store mængder lerholdigt jord, hvilket netop er i jorden her omkring Tjærby.

Kommunen har derfor valgt at deponere jorden til forstærkning af diget indtil der er opnået enighed mellem dige-lauget og Randers Kommune. Det forventes at diget bliver forstærket ultimo 2017 eller i 2018, men det er endnu ikke endeligt besluttet, hvornår arbejdet kan gå i gang.

Kort visende området omkring diget. Kommunal ejendom er indkredset med rød streg

 Engen2

Genåbning af bækken, der går gennem Thorupdalen, har tidligere været en del af Vandmiljøplanen for Randers Kommune, men i forbindelse med realisering af alle forslag i kommunen er denne genåbning blevet ændret fra en ”skal ske” sag, til et ”kan ske” i forbindelse med vedtagelsen af Vandmiljøplanen, og derved fjernes de statslige tilskud.

Fra Tjærbyvej til fjorden er bækken i dag rørført.

Åbningen har stadig høj prioritet i Kommunen, og derfor må vi afvente, at planen kommer ind i en prioritering for dens gennemførelse.

Jeg påpegede over for Nels Markussen, at vi ville sætte pris på, at der blev etableret en sti langs forhåbentlig snarlig nye vandløb.

Notat Finn Ramsgaard/ 3.3.17.

 

Udskriv Email