Generalforsamling 2024

Generalforsamling i Grundejerforeningen Tjærbyvang

Den 19. marts 2024 kl. 20.00 i Cafe Gaia Papaya,

Lene Bredahls Gade 10, 8900 Randers C

Tilmelding på hjemmesiden senest den 12. marts 2023

 

TilmeldingKlik her for tilmelding

 

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer

5. Debat om legepladser

  • Der vil under punktet blive foretaget en afstemning om, hvorvidt der fremover skal være legepladser i grundejerforeningens område. Det er bestyrelsens holdning, at der fremover fortsat skal være legepladser i vores område. Baggrunden for debatten er, at de eksisterende legepladser kræver investeringer i de kommende år, da de til dels er nedslidte.

6. Vedtagelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelse:

  • Johanne Hauch, på valg (modtager ikke genvalg – er flyttet)
  • Brian Ernø Filskov, på valg (modtager genvalg)

Suppleant:

  • 1. suppleant: ledig, på valg
  • 2. suppleant: Hans Jørgen Pedersen, på valg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

  • Revisor: True de Choen, på valg
  • Revisorsuppleant: Poul Pfeiffer, på valg

9. Eventuelt

 

VIGTIGT

Regnskab for 2023 og budget for 2024 forefindes på grundejerforeningens hjemmeside www.tjaerbyvang.dk.

I bedes selv medbringe regnskab og budget til generalforsamlingen.

Grundejerforeningen er vært ved et let traktement inklusive øl, vand og kaffe.

Udskriv E-mail