Vedrørende inspektion af legepladser

Bestyrelsen har, som meddelt på generalforsamlingen d. 28. marts, taget initiativ til at få foretaget en inspektion af vores to legepladser. Inspektionen blev foretaget af en certificeret legepladsinspektør d. 18. april, og bestyrelsen har modtaget og drøftet resultat af inspektionen.

Inspektionen viste overordnet, at der er forbundet en ubetydelig eller lav sikkerhedsrisiko ved benyttelse af udstyret på de to legepladser. Kun benyttelsen af klatrepælen på legepladsen ved Bakkestjernedalen er forbundet med en nævneværdig risiko. Det skyldes, at borde-bænkesættet på legepladsen var placeret under 2,4 meter fra klatrepælen på det tidspunkt inspektionen fandt sted. Borde-bænkesættet er siden blevet flyttet længere væk, og bestyrelsen opfordrer til, at det fremover ikke flyttes tættere på klatrepælen, end det er nu.

Trods at udstyret på legepladserne fortsat trygt kan benyttes, er det bestyrelsen vurdering, at legepladserne trænger til fornyelse. Bestyrelsen overvejer forskellige muligheder i relation hertil og vil igen opfordrede til, at områdets beboere indmelder gode idéer til fremtidig renovering/udnyttelse af vores legepladsarealer via bestyrelsens e-mail.

Udskriv E-mail