Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Grundejerforeningen Tjærbyvang

Den 28. marts 2023 kl. 20.00 i Brevdueforeningen, Tjærbyvej 104

Tilmelding på hjemmesiden senest den 22. marts 2023

TilmeldingKlik her for tilmelding


Dagsorden:


1. Velkomst og valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab

4. Rettidig indkomne forslag fra medlemmer

5. Vedtagelse af budget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

   Bestyrelse:

  • Paul Lange, på valg (modtager genvalg)
  • Erik Lundorff, på valg (modtager genvalg)
  • Mads Lundorff, på valg (modtager genvalg)

Suppleant:

  • 1. suppleant: Niels Mulvad, på valg
  • 2. suppleant: Hans Jørgen Pedersen, på valg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

  • Revisor:     True de Choen, på valg
  • Suppleant: Poul Pfeiffer, på valg

8. Eventuelt

 

VIGTIGT

Regnskab for 2022 og budget for 2023 forefindes på grundejerforeningens hjemmeside www.tjaerbyvang.dk.

I bedes selv medbringe regnskab og budget til generalforsamlingen.

Grundejerforeningen er vært ved et let traktement inklusive øl, vand og kaffe.

Udskriv E-mail