Den 15. marts 2022 kl. 20.00 i Randers Badmintonhal

Generalforsamling i Grundejerforeningen Tjærbyvang

Den 15. marts 2022 kl. 20.00 i Randers Badmintonhal

Tilmelding på hjemmesiden senest den 9. marts 2022

 

TilmeldingKlik her for tilmelding


Dagsorden:


1. Velkomst og valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab

4. Rettidig indkomne forslag fra medlemmer

5. Vedtagelse af budget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

   Bestyrelse:

  • True de Choen, på valg (modtager ikke genvalg)
  • Peter Jensen, på valg (modtager ikke genvalg)

Suppleant:

  • 2. suppleant: Jannie Moestrup, på valg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

  • Revisor:     Maiken Christensen, på valg (modtager ikke genvalg)
  • Suppleant: Lars Bang, på valg

8. Eventuelt

 

VIGTIGT

Regnskab for 2021 og budget for 2022 forefindes på grundejerforeningens hjemmeside www.tjaerbyvang.dk.

I bedes selv medbringe regnskab og budget til generalforsamlingen.

Som det ses i punkt 6 og 7 skal der vælges nye ind i bestyrelsen + suppleant samt revisor + revisorsuppleant. Vi opfordre til at man melder sig ved at sende en mail til bestyrelsen, hvis man gerne vil være med i bestyrelsen, som revisor eller suppleant.

Grundejerforeningen er vært ved franskbrød og kage samt øl, vand og kaffe.

Udskriv E-mail