Snerydning

Den kommende vinter vil der blive ryddet sne og saltet på stierne som normalt, så skolebørnene kan komme sikkert i skole.

Ift. niveauet for saltning og snerydning på vejene, så har vi aftalt med vores entreprenør at drosle niveauet lidt ned, hvilket vil medføre, at der ikke bliver saltet om natten eller ryddet sne ved lettere snefald. Det betyder, at der kan være glat på vores veje, så bestyrelsen henstiller, at man kører forsigtig ved risiko for glatte veje.

Ved spørgsmål eller kommentarer vedr. saltning og snerydning kan bestyrelsesmedlem Mogens Qvist Frandsen, Kongelysdalen 15 kontaktes.

Mange hilsner
Bestyrelsen   

Udskriv Email