• Overskrift

Grundejerforeningen "Tjærbyvang"

Formålet med Grundejerforeningen Tjærbyvang er at varetage grundejernes interesser. Fundamentet for foreningens arbejde er vedtægterne. Med udgangspunkt i disse gennemfører vi en række opgaver, der har til formål at gøre vort kvarter til et godt sted at bo både nu og i fremtiden". Bl. a. arbejder vi med: - Vedligeholdelse af de grønne områder, samt snerydning. - Gennemførelse af sociale arrangementer for børn og voksne. - Styring af økonomien, så vi har midler at gøre med. - Dialog med kommunen om gode løsninger for kvarteret. - Kommunikation, der kan sikre en god information til og dialog blandt grundejerne.

- Velkomst til alle nye grundejere

Målet med denne hjemmeside er at formidle dette arbejde.

Udskriv E-mail