Warning: To webmaster, you must to know!

Warning: Your site has been hacked. You can view the site through google.com search engine site:
such as:
https://www.google.com/#q=site:http:%2F%2Fpinfoldprimaryschool.co.uk+exam1
yoursite’s domain exam, you can see your site was linked to a hacker Trojan.
We provide professional website security services. you must scan your site for security, or if you have any questions about network security, we will help.
Have any questions please contact:
seospider@tushmail.com
Since your site was attacked, I came in to give you a little warning. I am a network security guard!
For your safety,Please turn off the use of the following function :
assert , eval ,create_function

Indbrud – Vær opmærksom

Der har desværre i den senere tid været 2 indbrud i villaer i vort område og der er forlydender om, at der har været en del indbrud i Dronningborg generelt.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle grundejere til at være ekstra opmærksomme på ukendte og mistænkelige biler eller personer i området. Hvis I observerer noget usædvanligt, kan det være en godt idé at notere tidspunkt og eventuelt nummerpladen eller andre kendetegn ved bilen.

Der opfordres ligeledes til at lave naboaftaler hvis man er bortrejst.

mvh
Bestyrelsen

 

Information fra bestyrelsen

Kære Grundejere

Der har været en række punkter, der er blevet drøftet på det seneste bestyrelsesmøde, som vi her ønsker at informere om.

Røde asfalt arealer
Der har været flere henvendelser omkring asfaltbelægningen i de røde områder i vejene. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på at tiltaget med udlægning af den nye belægning er foretaget af NCC som kulance i forbindelse med den nyligt overståede 5 års gennemgang. Bestyrelsen har ikke været involveret i beslutningen om hvorledes dette arbejde skulle udføres. Det skal har bemærkes, at vi i bestyrelsen ikke er tilfredse med resultatet hvilket er blevet påpeget overfor NCC og de har lovet at vende tilbage efter en besigtigelse.

Rensning af kloakker/brønde for overfladevand fra vejen
Vore kloakker trænger til at blive renset, så bestyrelsen har indhentet tilbud fra flere entreprenører og udvalgt en. Arbejdet vil blive sat i gang inden så længe.

Belysning af stier og veje i området
Det er nu lykkes at opnå tilladelse fra Randers Spildevand til at opstille ekstra belysning på deres areal ved stien mellem Kongelysdalen 12 & 14 nede ved Tjærbyvej. Randers byrådet har imidlertid besluttet at overdrage ansvaret for belysning af private områder i Randers til de respektive ejere. Dette gælder også vores område og vi har, som mange andre i Randers kommune, udsigt til selv at skulle betale for dele af belysningen i vort område. Det betyder at der skal laves en opdeling af belysningen og da det endnu ikke er fastlagt hvordan det hele skal foregå, har bestyrelsen besluttet at afvente udfaldet af den igangværende dialog før den ønskede ekstra belysning etableres.

med venlig hilsen
Bestyrelsen

Grus på de røde asfaltfelter

Kære Grundejere

Bestyrelsen har fået mange henvendelser omkring det røde grus, der er blevet lagt ud på de røde asfaltfelter i hele området.

Meningen med gruset er ikke at det skal blive liggende. Det løse grus vil blive fjernet i løbet af uge 35.

med venlig hilsen
Bestyrelsen

Asfaltering i uge 21 2016

Kære Grundejere

Så er vejtemperaturen kommet op og det er tid til at få afsluttet vores vejprojekt.

Det betyder at der i næste uge vil blive arbejdet på vejene i hele området, så sørg for at gøre plads for vejfolkene, så de kan komme uhindret til at udføre deres arbejde.

mvh
Bestyrelsentr

Have- arbejdsdage 2016

Kære Grundejere.

Vi holder normalt 2 have dage om året og nu er tiden kommet her i 2016.

Søndag d. 22. maj 2016

Søndag d. 4 september 2016

Mødetid:                              10.00

Mødested:                          Legepladsen med skibet

Vigtigt:                               Husk at medbringe redskaber til arbejdet.

INFO:                                 Der er øl/vand til de tørstige efter endt arbejde.

Opgaven består i at få fjernet ukrudt i/omkring fælles arealerne og ved bøgepur.

Tilmelding til havedagen d. 22/5 foregår her på hjemmesiden nu.

Log på og tilmeld Jer nedenfor, så vi kan hjælpe hinanden med at holde vores område pænt.

Vel mødt

Bestyrelsen

Have - & arbejdsdag

Description:
Registration opens at 26-08-2016 22:00
Registration closes at 04-09-2016 23:00

Max Participants: 150

Registered Users:

 1. BS32
 2. LF1

Registration is currently closed.

Færdselsregler i Tjærbyvang

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra nogle af vore grundejere omkring vigepligtsreglerne i vores område.

Det kan siges ganske kort: Der er højre vigepligt alle de steder hvor der ikke er hajtænder og det gælder uanset om man mener at befinde sig på den store vej og betragter andre veje som sideveje.

Se eventuel mere information her: http://koerekort-guiden.dk/hoejre-vigepligt

Det vigtigste er at holde farten nede og udvise agtpågivenhed og hensyn til hinanden, så vi undgår ulykker.

med venlig hilsen
Bestyrelsen

Algebehandling af tage og belægninger

Foråret kalder og det er tid til af få taget og belægninger algebehandlet. Er du interesseret i at få et godt tilbud kan du tilmelde dig nedenfor. En af vore grundejere vil så kontakte et par firmaer og se om vi kan opnå en fornuftig mængde rabat ved at bestille sammen.

Proceduren er at du tilmelder dig nedenfor inden 31. marts og så modtager du efterfølgende et tilbud i postkassen.

Tilmelding til tilbud om algebehandling

Description:
Registration opens at 15-03-2016 21:00
Registration closes at 31-03-2016 23:59

Max Participants: 100

Registered Users:

 1. KL19
 2. BS11
 3. GR4
 4. KL18
 5. GR5
 6. BS19
 7. GR3
 8. KL28
 9. LF2
 10. BS30
 11. KL15
 12. KL26
 13. LF19
 14. LF3

Registration is currently closed.